.

��������������������������������������������������������������������� ���������������������������

Bilz Vibration Absorb
อุปกรณ์รองฐานเครื่องจักร  ลดการสั่น, การกระแทก
และลดเสียงรบกวนที่เกิดจากคลื่นของการสั่นสะเทือน vibration
wave ที่มีความถี่สูง forcing frequency คลื่นความถี่สูงนี้จะถ่าย
จากเครื่องจักรลงสู่อาคารแล้ววิ่งแผ่นกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างอาคาร ซึ่งจะทำให้โมเลกุลของโครงสร้างแยกออกจากการ
เกาะเกี่ยวซึ่งกันและกันเป็นผลทำให้โครงสร้างแยกออกจากกัน แตก
ร้าวหรือทรุดตัวเร็วกว่าปกติ
และตัวเครื่องจักรเองคลื่นสั่นสะเทือนนี้จะสั่นให้ชิ้นส่วน
ค่าง ๆ เช่น ลูกปืน, น็อต, สกรู ฯลฯ เกิดการคลายตัว สึกหรอ ทำให้
เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ และเคลื่อนนี้ยังก่อให้เกิดเสียงรบกวนดังยิ่งขึ้น
ทำให้โสตประสาทในการรับฟังผิดปกติ เช่นหูอื้อ หูตึง ทำให้เกิดอาการ
เครียดและขาดสมาธิในการทำงาน
เครื่องจักรของท่านต้อง Alignment เป็นประจำหรือไม่
งานที่ทำผิวงานไม่เรียบหรือไม่
ใช้เครื่องมือวัด CMM แต่ set ค่าไม่ได้สักทีหรือไม่
อุปกรณ์ในห้องทดลองบอกค่าไม่ถูกต้องหรือไม่
เครื่องทอ ต้องเปลี่ยนแบริ่งบ่อยหรือไม่
เครื่องวางอยู่บนชั้น 2 สะเทือนลงมาถึงชั้นล่างหรือไม่
พื้นอาคารทรุดตัวหรือไม่
ถูกข้างบ้านร้องเรียน แรงสั่น/เสียงดังจากการทำงานหรือไม่
ยางชุดเก่าของท่านเป็นยางดำ/สปริง หรือไม่
ยางดำอายุยางสั้น 3-5 ปี จะเสื่อมสภาพ
สปริง เมื่ออายุ 3-5 ปี สปริงจะเครียดและเกร็งตัว
เกิดความแข็งและเสื่อมสภาพ
เครื่องจักรของท่านต้องวางอยู่ในน้ำมันหรือไม่
เครื่องจักร/อุปกรณ์ของท่านต้องวางอยู่ในกรดหรือไม่
เวลาเครื่องจักรของท่านทำงานปรากฎว่าถูกรบกวนจาก
เครื่องจักรที่อยู่ใกล้ ๆ หรือไม่
เวลาวายคัตสังเกตุค่ากระแสไฟจะสั่นไปมาทุกครั้งที่เครื่อง

อีดีเอ็มหรือ MMC ทำงานหรือไม่

เครื่องจักรเวลาทำงานมีการสไลด์หรือเคลื่อนที่หรือไม่
ที่สำคัญการยกเครื่องเพื่อเปลี่ยนฐานรองเครื่องบ่อย ๆ อาจ
ทำให้เครื่องของท่านล้มได้ ที่แน่ ๆ ท่านต้องเสียเวลา set เครื่องบ่อยๆ 
ทำไม

 

 
    
แสดง 1-12 จาก 19 รายการ