สยาม แมคคาทรอนิค

ข้อมูลการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

1. เลือกโอนบัญชีบุคคล กรณีไม่ต้องการใบกำกับภาษี

2.  เลือกโอนบัญชีบริษัท กรณีต้องการใบกำกับภาษี

เมื่อโอนเงินเรียบร้อย แจ้งยืนยันการโอนเงินมาที่เบอร์โทร 084 12800 48  หรือ 0816585855     

ยืนยันการโอนเงินมาที่ ID LINE:  084 128 0048  หรือ  0816585855      ยืนยันการโอนเงินมาที่ FAX. 02-3993876

พร้อมแจ้งที่อยู่สำหรับส่งสินค้าและที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีมาพร้อมกันด้วย (แจ้งสาขาและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

จากนั้นบริษัท จะนำส่งสินค้าที่ท่านสั่ง ถึงมือท่านภายใน 7 วันทำการ

        

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท สยาม แมคคาทรอนิค จำกัด

130-5-26652-8

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

พิรัชย์นันท์ คงสืบชาติ

058-2-19391-8

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

พิรัชย์นันท์ คงสืบชาติ

604-2-29050-3

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

พิรัชย์นันท์ คงสืบชาติ

221-2-19026-1

( ออมทรัพย์ )